Ocean Prawns - Arbejdsmiljøpolitik

Hos Ocean Prawns er vores medarbejderes trivsel og sikkerhed afgørende for os. Formålet med vores arbejdsmiljøorganisation er derfor at sikre medarbejdernes sikkerhed, sundhed og trivsel i samarbejde med alle led af organisationen, så vi undgår arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Formålet med Ocean Prawns arbejdsmiljøpolitik er

• at relevant arbejdsmiljølovgivning og krav overholdes og at relevante retningslinjer for arbejdsmiljø efterleves.

• at arbejdet med sikkerhed og sundhed er en integreret del af vores aktiviteter og ledelse. • at identificere, risikovurdere og udnytte muligheder ved arbejdets udførelse, så ingen medarbejdere kommer til skade eller bliver syge på grund af deres arbejde.

• at alle i virksomheden skal hjælpe med at forbedre arbejdsmiljøet, så vi forebygger skader og sygdom.

Forpligtigelser

Hos Ocean Prawns forpligter vi os med denne arbejdsmiljøpolitik til at sikre, at vi overholder al relevant arbejdsmiljølovgivning og efterlever de relevante retningslinjer for arbejdsmiljø. Det betyder, at vi ikke kun stiller krav til os selv, men også til vores samarbejdspartnere, underleverandører og rådgivere, som skal tage ansvar for deres medarbejderes sundhed og sikkerhed.

Vi forpligter os til at forebygge skader og arbejdsrelateret sygdom, og til at sikre at vi løbende forbedrer arbejdsmiljøet. Forebyggelse og løbende forbedringer fastholdes ved opstilling af målsætninger for arbejdsmiljøet. Alle i virksomheden er forpligtede til at påpege og indberette arbejdsmiljøproblemer til den arbejdsmiljøansvarlige.

Alt arbejde skal tilrettelægges på en fornuftig og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, og gerne i samarbejde med vores kunder.

Hos Ocean Prawns går vores ledelse forrest for at sikre et godt arbejdsmiljø, men kun ved fælles hjælp og indsats fra medarbejderne, kan vi gennemføre dagligdagen uden ulykker.

Vores arbejdsmiljømæssige mål, er naturligvis at undgå ulykker, men er uheldet ude, er det afgørende for os, at ingen ulykker som udgangspunkt registreres som ”hændelige uheld”. Vi mener, at langt de fleste ulykker kan forebygges.

Omfang

Arbejdsmiljøpolitikken omfatter alle aktiviteter, som har betydning for arbejdsmiljøet på alle vores lokationer og på alle vores arbejdspladser.

Ansvar

Ledelsen er ansvarlig for at udarbejde arbejdsmiljøpolitikken, hvorimod det er alle lederes pligt at gå foran – for at sikre at arbejdsmiljøet højnes.

Det er arbejdsmiljøorganisationens ansvar at kende og videreformidle gældende regler og lovkrav vedrørende arbejdsmiljø samt instruktioner omkring materialer, værktøj, drifts- og hjælpemidler.

Mål

Målet med Ocean Prawns arbejdsmiljøpolitik er at forhindre, at der sker ulykker, som ved forebyggelse eller korrigerende handlinger kunne have været undgået.