Ligestillingspolitik

Hos Ocean Prawns mener vi, at mangfoldighed og ligestilling er vigtigt for at fremme vreksten og trivslen i vores virksomhed.

Ligestilling handler for os om lige rettigheder og muligheder, bl.a. lige adgang til karrieremuligheder/ ledelsesstillinger, ligeløn for det samme arbejde, kompetenceudvikling, hensyntagen til medarbejdernes forskellige behov mm., så et godt arbejdsmiljø sikres på alle niveauer i organisationen.

Ledelsen i koncernen defineres som direktionen, som er det øverste ledelsesorgan. Den øvrige ledelse defineres som afdelingsledere for stabs-, lokal- og specialafdelinger.

Vi vil tilstræbe fremdrift i andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelse og ledelse, dog vil kvalifikationer til hver en tid vægte højere end den kønsmæssige sammensætning af medarbejderstaben. Det er afgørende, at ledelsesposterne fortsat besættes af medarbejdere med de rette kvalifikationer. Vi vil derfor motivere kandidater af det underrepræsenterede køn til at søge ved rekruttering til bestyrelse og lederstillinger, så der altid er mindst en kandidat fra det underrepræsenterede køn.

I fiskeribranchen er der en klar overvægt af mænd og for på længere sigt at kunne skabe mere ligevægt i sammensætningen af køn på de forskellige ledelsesniveauer, kræves det at der kommer flere kvinder i branchen generelt.

Med udgangspunkt i loven har virksomheden et måltal om at mindst 2 medlemmer af bestyrelsen skal udgøres af det underrepræsenterede køn. Efter ændringerne ved generalforsamlingen i 2021 består bestyrelsen nu af 2 kvinder og 5 mænd. Da virksomheden har færre end 50 medarbejdere, har vi valgt ikke at have en selvstændig politik for det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer.