Trawlere

Ocean Prawns

Koncernens moderskib og den ældste rejetrawler i flåden. Den er canadisk indregistreret og fisker i det Arktiske Hav. Der landes omkring 730 ton forarbejdede og indfrosne arktiske rejer pr. tur. 
MSC certificeret: MSC-C-52126.

Atlantic Enterprise

Vores nybyggede kombitrawler fra 2023. Det er den største kombitrawler i Nordatlaten, og vores flagskib med nyeste teknologi ombord. Den er canadisk indregistreret og er en kombineret reje- og hellefisk trawler, der fisker i det Arktiske Hav. Der landes omkring 1200 ton forarbejdede og indfrosne koldvandsrejer pr. tur samt ca. 2.500 ton hellefisk pr. år.
MSC certificeret: MSC-C-52126.

Ocean Tiger

Tiger er koncernens eneste dansk registrerede rejetrawler, og den fisker ved Barentshavet samt ved Vest- og Østgrønland. Der landes omkring 400 ton forarbejdede og indfrosne arktiske rejer pr. tur.
MSC certificeret: MSC-F-31391 + MSC-F31405.

Reval Viking

Trawleren er estisk indregistreret og fisker rejer ved Østgrønland og i Barentshavet.
MSC certificeret: MSC-F-31405.

Lokys

Trawleren er litauisk indregistreret og fisker rejer i Barentshavet.
MSC certificeret: MSC-F-31405.

Taurus

Trawleren er litauisk indregistreret og fisker rejer i Barentshavet.
MSC certificeret: MSC-F-31405.

Ocean Laura

Trawleren er dansk indregistreret. Østersøkvoterne af torsk fanges i vinterhalvåret og sælges på fiskeauktion, mens Nordsøkvoterne af rødspætte og rødtunge fanges i forår/sommer halvåret og landes i Thyborøn.

Ocean Freja

Trawleren er dansk indregistreret. Østersøkvoterne af torsk fanges i vinterhalvåret og sælges på fiskeauktion, mens Nordsøkvoterne af rødspætte, rødtunge og jomfruhummer fanges i forår/sommer halvåret og landes i Thyborøn.