Samtykkeerklæring: Sådan opbevarer vi din jobansøgning

Ocean Prawns A/S

Strandgade 10,
3730 Nexø DK

CVR-nr.: 15516631

Som ansøger giver du hermed dit samtykke til, at Ocean Prawns A/S, som den dataansvarlige, må indsamle og behandle dine oplysninger med det formål at kunne vurdere ansøgningens egnethed og kvalifikationer til en stilling ombord på en af vores trawlere. Behandlingen drejer sig som udgangspunkt om følgende personoplysninger (listen er dog ikke udtømmende):

 • Fulde navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Fødselsdato
 • Information om sønæringsbevis, sundhedsbevis og søsikkerhedskursus
 • Information om erhvervserfaring, uddannelse og eventuelle kurser
 • Referencer
 • Eventuelle tilføjede bilag, som f.eks. ansøgning, CV, profilbillede o.l.

Ansøgeren giver sit samtykke til, at Ocean Prawns A/S må behandle personoplysningerne i op til 12 måneder.

Tilbagekaldelse af samtykket

Samtykket er frivilligt og kan til enhver tid trækkes tilbage uden, at det medfører negative konsekvenser. Tilbagekaldelse af et allerede afgivet samtykke har retsvirkning fremover.

For at tilbagekalde samtykket skal du kontakte Ocean Prawns A/S på e-mail job@ocean-prawns.com eller på telefonnummer 56 44 04 00.

Vi bemærker, at denne samtykkeerklæring automatisk vil blive slettet efter 12 måneder.

Rettigheder

Ansøgeren kan til enhver tid kontakte os med henblik på;

 • at få indsigt i de personoplysninger, der måtte være gemt på vedkommende.
 • at personoplysningerne om vedkommende berigtiges.
 • at personoplysningerne om vedkommende slettes.
 • at personoplysningerne om vedkommende begrænses.
 • at personoplysningerne sendes til vedkommende i et læsevenligt format.

Ovenstående behandling kan til enhver tid påklages til Datatilsynet (datatilsynet.dk), der har følgende kontaktoplysninger: Carls Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 33 19 32 00, e-mail dt@datatilsynet.dk.