MSC-certificeret Fiskeri

Ocean Prawns fisker vildtfangede rejer og hellefisk i Nordatlanten og i Barentshavet. Den årlige fangst udgør omkring 20.000 ton koldtvandsrejer og hellefisk, hvilket gør Ocean Prawns til en af verdens største leverandører af MSC-mærkede rejer og hellefisk.

Reje pioner

Ocean Prawns er en bornholmskejet rejekoncern med mere end 40 års erfaring indenfor offshore fiskeri. Ocean Prawns var pioner inden for rejefiskeriet, og var bl.a. med til at starte det op i Grønland i sin tid. Helt ydmygt kan man sige, at vi har en aktie i rejefiskeriets betydning for Grønland, der hvor det er den dag i dag.

I dag drives størstedelen af vores fiskeri gennem joint ventures med vores partnere i Canada, Frankrig, Estland og Litauen.

Hos Ocean Prawns følger vi filosofien om en triple bottom line. Dvs. at vi ikke blot har en økonomisk bundlinje at tage hensyn til, men også en miljømæssig og en social.

Planet

Skånsomt fiskeri med respekt for, at der kan fiskes mange år ud i fremtiden, er en essentiel del af Ocean Prawns DNA, og afgørende for at der også i morgen kan drives en bæredygtig forretning.

People

Ocean Prawns understøtter arbejdspladser i det arktiske lokalsamfund såvel som i det bornholmske lokalsamfund, og prøver så vidt muligt at understøtte personlig udvikling.

Profit

Der arbejdes kontinuerligt for at fastholde Ocean Prawns som en solid koncern, der samarbejder på en fair og ansvarlig måde med partnere og kunder.

Ansvarligt fiskeri

Ocean Prawns har en ambition om at fiske mange år frem i tiden, og derfor udføres al fiskeri ansvarligt og skånsomt, så vi bevarer havets ressourcer og biodiversitet.

MSC certificeret fiskeri

MSC Certificering Verdensmål 14

Størstedelen af Ocean Prawns fiskeri er MSC certificeret. At være MSC-certificeret betyder, at man opfylder verdens mest anerkendte standard for bæredygtighed, og at ens fiskeri er veldrevet og bidrager til bæredygtige ressourcer og til et levebrød for fremtidige generationer.

For at fastholde og gøre fiskeriet yderligere bæredygtigt er det Ocean Prawns ambition:

at opnå og fastholde certificering af vigtige fiskerier.
at reducere uudnyttet bifangst mest muligt.
at inddrage fiskerviden i planlægning, rådgivning og produktudvikling.

Gennem MSC-samarbejdet er Ocean Prawns forpligtet til at dokumentere, at fiskeriet ikke påvirker bundforhold eller bundfisk irreversibelt. Ocean Prawns har løbende igangsat processer for at bidrage til at reducere uudnyttet bifangst samt reduceret risikoen for irreversibel skade på havbunden. Vores  ambition er at fortsætte den bæredygtige udvikling inden for fiskeri og ikke mindet understøtte FNs Verdensmål 14: Livet i Havet

Klimaforandringer

I de arktiske egne ses der allerede nu vejrekstremer, og Ocean Prawns vil gøre sit til at forebygge en fortsat stigning af den globale opvarmning. Derfor har vi har en ambition om at reducere energiforbrug fra såvel trawlere som landbaserede aktiviteter.

Energiforbruget fra bunkerolien fra trawlerne udgør en væsentlig miljøpåvirkning. Ocean Prawns følger International Maritime Organizations krav med hensyn til reduktion af bunkerolie forbruget. Vores trawlere anvender i øjeblikket udelukkende Marine Gas Oil, som anbefales i arktiske egne, hvor svovlindholdet er væsentligt lavere end sædvanlig bunkerolie. Alle trawlere følger ligeledes et 3-årigt værftsprogram, hvor de opgraderes og effektiviseres – også med øje for at mindske energiforbruget og miljøpåvirkningen.

Ocean Prawns

Ocean Prawns Ocean Prawns

Atlantic Enterprise

Atlantic Enterprise Atlantic Enterprise

Ocean Tiger

Ocean Tiger Ocean Tiger

Reval Viking

Reval Viking Reval Viking

Lokys

Lokys Lokys

Taurus

Tartus Taurus

Ocean Laura

Ocean Laura Ocean Laura

Ocean Freja

Ocean Freja Ocean Freja

rejer og hellefisk om året

20.000 ton

fra fangst til færdigt produkt

20 minutes

beskæftiget i koncernen

730

året hvor rejeeventyret begyndte

1976