Ocean Prawns leverer flot resultat trods mindre fiskeri i 2023

juli  2024

Ocean Prawns leverer et koncernregnskab på 75 mio. kr. efter skat, hvilket er blot 4 mio. kr. lavere end i 2022. Et meget tilfredsstillende resultat i et år, hvor koncernen har fisket markant mindre grundet forsinket levering af den nybyggede kombitrawler, Atlantic Enterprise, som i alt blev 11 måneder forsinket. Koncernens egenkapital er samtidig steget til 892 mio. kr. 

”Jeg er meget tilfreds med koncernens årsresultat, for det er bestemt ingen hemmelighed, at 2023 har været et hektisk og hårdtarbejdende år særligt for de medarbejdere, der er involveret i vores fiskeri. Vi solgte vores ene rejetrawler i Q1, da vi havde en forventning om, at vores nybygning var klar til levering omkring samme tidspunkt. Men udskydelse af levering måned for måned endte med at blive til 11 måneders lang forsinkelse af vores nye trawler, Atlantic Enterprise, til stor frustration for os alle, og det har trukket tænder ud internt i organisationen. Den sene levering har samtidig betydet, at vi har manglet en trawler til at fiske vores kvoter, hvilket har resulteret i mindre fiskeri i 2023. Vi har også måttet betale andre for at fiske vores mængde hellefisk, og det koster også på bundlinjen, men var nødvendigt for at servicere vores kunder,” udtaler Daniel Barslund, adm. direktør, Ocean Prawns. 

Lokale arbejdspladser og lokalt engagement

Ocean Prawns har fortsat investeret i lokale bornholmske virksomheder og ejendomsudvikling. Koncernens engagement på Bornholm er stærkt, og vi forsøger aktivt at bidrage til øens udvikling gennem vores investeringer og skabelsen af arbejdspladser. På Bornholm beskæftiger vores virksomhedsportefølje nu 220 personer, og globalt er mere end 750 personer en del af vores koncern og kapitalinteresser. 

Særligt ejendomsudvikling på Bornholm er et af koncernens interesseområder, men også her har 2023 budt på udfordringer og langsommelige processer i forhold til at få taget det første spadestik i jorden. Ocean Prawns forventer at komme i gang med byggeriet af Æbleløkkerne i Rønne Syd ultimo 2024 primo 2025. 

Skridt mod fremtidens compliance 

Det bliver mere og mere komplekst at drive virksomhed, og særligt som koncernvirksomhed. Der kommer mere og mere lovgivning og dokumentation og samtidig er der også udefrakommende trusler som kræver øget fokus på f.eks. IT-sikkerhed. Ocean Prawns har i 2023 iværksat en række initiativer for at være på forkant med kommende lovkrav som ESG. Nogle af koncernens porteføljevirksomheder skal allerede nu opfylde en række betingelser i forhold til ESG, og for ikke at opfinde den dybe tallerken flere gange, har vi i koncernen intensiveret samarbejdet internt mellem virksomhederne for at vidensdele og gøre bruge af samme systemer for implementering. 

Ser vi fremad i forhold til fiskeriet, er de økonomiske udsigter for 2024 fortsat usikre på grund af flere faktorer, herunder den endnu ikke endeligt tildelte kvotefordeling for fiskeriet i Canada. Resultaterne for 2024 vil også i høj grad afhænge af udviklingen på de globale finansmarkeder. Ikke desto mindre forventer vi et positivt resultat, som kan være på niveau med eller bedre end 2023.