Stærkt resultat fra Ocean Prawns trods udfordringer fra pandemi

JUni 2021

Den bornholmske rejekoncern Ocean Prawns leverer et koncernresultat på 55 mio. kr. efter skat, hvilket er 29 mio. kr. mindre end i 2019. Ikke overraskende har den globale pandemi COVID-19 også udfordret Ocean Prawns. Dels har efterspørgslen på rejer ikke været lige så stor som tidligere år, da restauranter i hele verden har været lukket ned i perioder, og det gør at rejepriserne er faldet. Desuden er logistikomkostningerne steget, idet der har været travlhed i havnene, stor efterspørgsel efter containere og der har været krav om ekstra test af produkter. Særligt i Kina, som er Ocean Prawns største marked, er der i øjeblikket skærpede importrestriktioner på specielt fisk- og skaldyr.


”Årets resultat stemmer fint overens med vores forventninger til 2020”, fortæller fiskeskipper og medejer Kristian Barslund Jensen. ”Ligesom de fleste andre brancher har 2020 for os været et uforudsigeligt år med en masse udfordringer, men jeg er stolt af vores dygtige og loyale medarbejdere i hele koncernen, som har gjort, at vi er kommet godt gennem pandemien. Vores flåde har fisket hele året, og vi har derfor kunnet fastholde vores dygtige folk ombord og på land”.

Forventningerne til 2021 er fortsat meget usikre grundet usikkerhed om kvoter og COVID-19 påvirkning af rejemarkedet. Koncernens ledelse forventer dog fortsat et positivt resultat.

Læs pressemeddelelse fra Ocean Prawns