Stigende rejepriser sikrer Ocean Prawns et succesfuldt år

Juni 2023

Ocean Prawns præsenterer et koncernresultat på 79 mio. kr. efter skat, hvilket er en forbedring på 13 mio. kr. i forhold til 2021. Samtidig er koncernens egenkapital steget til 826 mio. kr. Der er stadig stor efterspørgsel efter koldtvandsrejer og hellefisk, hvilket har ført til en gunstig udvikling i rejepriserne især i første halvdel af 2022. Dog er koncernen fortsat påvirket af efterveerne af Covid-19 og den urolige situation i Ukraine, hvilket har medført stigende omkostninger. Investeringssiden har også været påvirket af den globale uro på finansmarkederne i 2022, hvor den voksende inflation og de kraftige rentestigninger har skabt udfordringer for investeringsporteføljen. Men samlet set er det et meget tilfredsstillende resultat for 2022. 

”2022 har igen været et år præget af stor usikkerhed i verdensmarkedet og krigen i Ukraine, og jeg glæder mig derfor over, at vi leverer et stærkt resultat, som er det næstbedste indenfor de seneste 5 år. Det er godt at se, at der stadig er god efterspørgsel efter vildtfangede koldtvandsrejer på det globale marked”, udtaler Kristian Barslund Jensen, tidl. fiskeskipper og nuværende bestyrelsesformand, Ocean Prawns. 

”Vores virksomhedsportefølje er bred, og har været påvirket på forskellig vis i det seneste år. Det har gjort os mere skarpe, og samlet set har vores portefølje klaret sig bedre i år”, fortæller Daniel Barslund, adm. direktør, Ocean Prawns. ”Jeg hæfter mig ved, at vores lokale virksomheder på Bornholm har leveret gode resultater, hvilket siger noget om, at der stadig forbruges penge på øen, selv i krisetider.”

Ocean Prawns primære aktivitet er MSC-certificeret fiskeri af rejer og hellefisk, der drives fra hovedsædet i Nexø. Koncernen er dybt forankret på Bornholm, og har investeret mere end 150 mio. kr. til stor gavn for øens udvikling. Dette har resulteret i flere arbejdspladser på Bornholm samt bidrag til skatteindtægter, investeringer og meget mere til øens udvikling.

 

Ny trawler indtager snart det arktiske hav

Netop nu lægges der sidste hånd på en nybygget trawler, Atlantic Enterprise, hos Tersan Shipyard i Tyrkiet. Det er koncernens største enkeltstående investering, der cementerer ambitionen om at forblive en af verdens førende producenter af MSC-mærkede vildtfangede koldtvandsrejer og hellefisk. Hun blev søsat i september sidste år, og vil snart være klar til levering, selvom der har været forsinkelser undervejs. 

Trawleren er baseret på mere end 40 års fiskerierfaring, hvor Ocean Prawns har været en del af fiskeriets udvikling i det Arktiske Hav. Kristian Barslund Jensen har i mange år selv stået på broen i de stormfulde, kolde og isfyldte farvande ved Canada, Grønland, Nordnorge og Svalbard. Atlantic Enterprise er Ocean Prawns bud på fremtidens kombitrawler til både reje- og hellefiskeri. Trawleren er udstyret med det nyeste udstyr på alle niveauer dvs. fabriksudstyr, fryseri, fiskeudstyr, navigationsudstyr, travlspil og kraner, alt sammen for at være på forkant med fremtidens udvikling og fiskeri.

 

Flere lokale investeringer

Ocean Prawns ønsker at bidrage til udviklingen på Bornholm, og har de seneste år investeret i ejendomsudvikling på øen, da der er et behov for nye attraktive boliger af forskellig karakter på øen. Desværre har finanskrisen og lange sagsbehandlingstider ændret på de oprindelige projekter, men Ocean Prawns forventer fortsat, at der skal bygges ejerboliger ved Grynebakken i udkanten af Svaneke og afventer stadig kommunens godkendelse af lokalplaner og byggetilladelser for at kunne bygge lejeboliger i Æbleløkkerne i Rønne Syd.