Der er stadig penge i rejer - Ocean Prawns leverer endnu et stærkt regnskab

Juni 2022

Ocean Prawns præsenterer et koncernresultat på 66 mio. kr. efter skat, hvilket er 11 mio. kr. bedre end i 2020. Koncernen har samtidig øget sin egenkapital til 740 mio. kr. Selvom 2021 også har været påvirket af COVID-19, oplever koncernen god efterspørgsel efter koldtvandsrejer og hellefisk, samt at rejepriserne næsten er tilbage på niveauet før pandemien. Også i 2021 har Covid-19 givet logistiske udfordringer, da man har oplevet ekstra travlhed i havnene, knaphed på containere og at man i Kina, som er Ocean Prawns største marked, har indført skærpede importrestriktioner på specielt fisk- og skaldyr. 

”Årets resultat kommer ikke som en overraskelse, men ligger på niveau med vores forventninger til året”, fortæller fiskeskipper og medejer Kristian Barslund Jensen. ”Jeg glæder mig især over, at efterspørgslen på rejer og hellefisk igen er stigende, hvilket påvirker priserne positivt. Selvom Covid-19 har drillet hele vores virksomhedsportefølje på forskellig vis, har det på mange måder også gjort os skarpere. Vi har oplevet frustration, men også mere sparring mellem flere af virksomhederne, og jeg er meget stolt af den indsats alle har leveret både blandt vores egne medarbejdere ombord og på land og hos vores samarbejdspartnere.” 

Forventningerne til 2022 er svære at spå om grundet usikkerhed i verdensmarkedet og krigen i Ukraine. Koncernens ledelse forventer dog fortsat et positivt resultat. 

Mere end rejer  

I 2021 modtog Ocean Prawns prisen som Årets Helt i Region Hovedstaden for at have gjort sig særligt bemærket i lokalsamfundet. Prisen blev uddelt af PwC, Nykredit ErhvervsBank, Dansk Erhverv og Finans. 

Selvom Ocean Prawns primære aktivitet er MSC-certificeret fiskeri af rejer og hellefisk, har koncernen også en stor forkærlighed for Bornholm, hvor de har investeret mere end 150 mio. kr. til stor gavn for øens udvikling. Ocean Prawns blandt Bornholms største virksomheder, og koncernens virksomhedsportefølje beskæftiger 250 personer lokalt og mere end 700 globalt. 

”Der er ingen tvivl om, at Bornholm har en stor plads i vores familieforetagende”, fortæller Daniel Barslund, adm. direktør. ”For os er det er vigtigt at give noget tilbage til øen samt understøtte udviklingen og beskæftigelsen på Bornholm. Vi bor her jo selv, og vil gerne se øen blive ved med at blomstre i fremtiden”. 

Ocean Prawns seneste initiativ er nye og innovative boligprojekter, som skal sikre flere attraktive boliger på Bornholm. Grynebakken i Svaneke via Jens Møller Gudhjem A/S sammen med Nordbornholms Byggeforretning ApS samt Æbleløkkerne i Rønne Syd sammen med Bornholms Brand A.m.b.a.

”Med de nye boligprojekter ønsker vi at understøtte flere gode formål. Vi vil gerne sikre, at mest muligt håndværk udliciteres til lokale håndværkere, selvfølgelig med vis hensyntagen til pris og kvalitet. Samtidig vil vi gerne bidrage til Bornholms udvikling i fremtiden. Her ser vi, at boligmanglen udgør en reel udfordring i forhold til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Derudover oplever vi en efterspørgsel efter gode boliger til 50+ segmentet, som gerne vil rykke ud af deres parcelhuse”, afslutter Daniel Barslund.

Læs mere om Ocean Prawns